Szukaj
Close this search box.

UE – Fundusz powierniczy JEREMIE

Zwiększenie dostępności przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE – podsumowanie projektu

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w latach 2010 – 2016 realizował projekt: Zwiększenie dostępności przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału w ramach funduszu powierniczego JEREMIE.
KPFP pełnił rolę menadżera zarządzającego funduszem powierniczym, do którego w ramach projektu przekazano prawe 39,8 mln zł. Kapitał ten przyczynił się do wygenerowania ponad 100-milionowego wsparcia MŚP w ramach finansowych instrumentów zwrotnych: pożyczek, kredytów, poręczeń.
KPFP jako menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE modelował inwestycje, wybierał pośredników finansowych (fundusze poręczeniowe, fundusze pożyczkowe i banki spółdzielcze), monitorował oraz raportował na potrzeby Instytucji Zarządzającej i Komisji Europejskiej.

50 998 873,61 zł – wartość kredytów/pożyczek udzielonych ze środków JEREMIE

50 277 344,13 zł – wartość kredytów/pożyczek poręczonych ze środków JEREMIE

579 – liczba przedsiębiorstw wspartych przez Fundusz Powierniczy JEREMIE
w tym:
432 mikroprzedsiębiorstwa
131 – małe przedsiębiorstwa
16 – średnie przedsiębiorstwa

Projekt był finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013