Szukaj
Close this search box.

UE-Dokapitalizowanie Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy zrealizował projekty w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego:

„Dokapitalizowanie Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.”

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy 22 sierpnia 2005 r. podpisał umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie w kwocie 5 mln zł. Kapitał pożyczkowy wyniósł 7,5 mln zł. Projekt miał być realizowany do czerwca 2008 r., natomiast ze względu na wcześniejsze osiągnięcie wskaźników faktycznie zakończony został 20 sierpnia 2007 r.

„Podwyższanie kapitału Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.”

16 marca 2006 r. podpisana została kolejna umowa z PARP na dofinansowanie w kwocie 3,2 mln zł. Kapitał pożyczkowy wyniósł 12,2 mln zł. Projekt miał być realizowany do 31 października 2007 r., natomiast ze względu na wcześniejsze osiągniecie wskaźników faktycznie zakończony został 17 października 2007 r.

Celem projektów było zwiększenie potencjału finansowania mikro i małych przedsiębiorstw poprzez dokapitalizowanie Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego oraz osiągnięcie samofinansowania. Zgodnie z aktem założycielskim spółki, wyłącza się podział wypracowanego zysku pomiędzy jej wspólników. Zysk zasila kapitał lub fundusze Spółki i służy realizacji jej celu, jakim jest wspieranie rozwoju przedsiębiorców na terenie województwa kujawsko-pomorskiego poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania dłużnego.

Projekty  współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego