Szukaj
Close this search box.

Na mocy umów podpisanych z kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju, KPFP jest pośrednikiem finansowym, w ramach realizacji projektu:

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020

Środki na pożyczki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu udzielamy pożyczek na inwestycje i rozwój firmom z sektora MŚP, w tym pożyczek z premią, a także specjalnych pożyczek płynnościowych dla firm poszkodowanych przez sytuację gospodarczą podczas pandemii COVID-19.