Szukaj
Close this search box.

Produkt nowy dla firmy

Produkt jest nowy w skali firmy jeśli przedsiębiorstwo nie wytwarzało produktu o tej samej funkcjonalności albo technologia produkcji różni się zasadniczo od technologii już wytwarzanych produktów /pełna definicja produktu nowego dla firmy zawarta jest w dokumencie „Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFRR w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020„/.

Na etapie składania wniosku Klient wskazuje nowy produkt/usługę, którą wprowadzi dzięki inwestycji finansowanej z pożyczki unijnej KPFP.

Po zrealizowaniu inwestycji, w ciągu 12 m-cy od wprowadzenia nowego produktu/usługi Klient informuje KPFP i dokumentuje wprowadzenie nowego produktu/usługi do oferty firmy.