Pożyczki na Odnawialne Źródła Energii

 

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. jako Pośrednik Finansowy udziela Pożyczek na Odnawialne Źródła Energii.

Środki na pożyczki na OZE pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, a Menadżerem Funduszu Funduszy jest Europejski Banki Inwestycyjny.

Wkład Menadżera Funduszu Funduszy: 25 181 559,75 zł

Wykorzystanie wkładu: Projekty zgodne z Osią Priorytetowa 3 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie”, Działanie 3.1 „Wsparcie promocji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.