Szukaj
Close this search box.

Na jakie cele

Na jaki cel można otrzymać pożyczkę inwestycyjną z premią?

  1. Wprowadzenie innowacji w danym przedsiębiorstwie, przy czym dopuszczalna jest każda forma innowacji (produktowa, procesowa, organizacyjna i marketingowa); w odniesieniu do poziomu wymaganej innowacji dopuszczalna jest zarówno innowacja na poziomie danego przedsiębiorstwa (wprowadzenie rozwiązania dotychczas nie stosowanego w przedsiębiorstwie), jak i innowacja na poziomie rynku (wprowadzenie rozwiązania nie stosowanego przez przedsiębiorstwa z danej branży na terenie regionu).
  2. Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Wskazane cele realizowane są poprzez inwestycje związane m.in. z:

  1. wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych
  2. unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa
  3. modernizacją środków produkcji
  4. adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności
  5. wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy

Inwestycje finansowane z Pożyczki z premią muszą być realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Do 50% wartości pożyczki można przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego (wydatki na część obrotową muszą być bezpośrednio związane z realizowaną inwestycją). Przedsiębiorcy, którzy potrzebują środków na cele obrotowe, mogą skorzystać z Pożyczki Obrotowej K-PFP.

Do 10% pożyczki można przeznaczyć na zakup nieruchomości.

Wnioski na pożyczkę inwestycyjną z premią, których celem jest budowa o czasie realizacji inwestycji powyżej 1 roku, były przyjmowane tylko do 30 czerwca 2022 r.

Jest to związane z długotrwałym charakterem realizacji inwestycji budowlanych i zbliżającym się końcem wydatkowania środków z unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.