fbpx

Na jaki cel można otrzymać pożyczkę inwestycyjną z premią?

  1. Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa lub przedsięwzięć zakładających wprowadzenie innowacji w danym przedsiębiorstwie, przy czym dopuszczalna jest każda forma innowacji (produktowa, procesowa, organizacyjna i marketingowa); w odniesieniu do poziomu wymaganej innowacji dopuszczalna jest zarówno innowacja na poziomie danego przedsiębiorstwa (wprowadzenie rozwiązania dotychczas nie stosowanego w przedsiębiorstwie), jak i innowacja na poziomie rynku (wprowadzenie rozwiązania nie stosowanego przez przedsiębiorstwa z danej branży na terenie regionu).
  2. Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Wskazane cele realizowane są poprzez inwestycje związane m.in. z:

  1. wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych
  2. unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa
  3. modernizacją środków produkcji
  4. adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności
  5. wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy

Inwestycje finansowane z Pożyczki z premią muszą być realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Do 50% wartości pożyczki można przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego (wydatki na część obrotową muszą być bezpośrednio związane z realizowaną inwestycją).

Do 10% pożyczki można przeznaczyć na zakup nieruchomości. Przedsiębiorcy, którzy potrzebują większych środków na zakup nieruchomości, mogą skorzystać z Pożyczki na Zakup Nieruchomości.