fbpx

Przeznaczenie pożyczki obrotowej K-PFP – finansowania celów obrotowych, tj.:

  • zatowarowanie, półprodukty , itp

  • spłatę zobowiązań handlowych

  • pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury m.in.:

    • czynszu, wynajmu

    • reklamy, promocji

  • obsługa i utrzymanie strony internetowej

  • inne stałe, bieżące wydatki firmy – telefon, prąd, opłata za licencję, obsługa prawna, księgowa itp.