Na jakie cele

Pożyczka Na Start:

Pożyczka może zostać udzielona na cel obrotowo-inwestycyjne lub inwestycyjne bezpośrednio związane z planowanym rozpoczęciem działalności.

  • nabycie środków trwałych;
  • budowa, przebudowa, adaptacja lub modernizacja środków trwałych;
  • zakup wyposażenia;
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych

Na cele obrotowe może zostać przeznaczone do 50% wartości udzielonej Pożyczki, m.in. na:

  • zakup surowców i towarów handlowych;
  • koszty stałe i bieżące firmy: koszty reklamy, promocji, koszty najmu, bieżącej obsługi prawnej, księgowej, koszty obsługi i utrzymania strony internetowej, koszty ZUS;
  • koszty obsługi biura: telefon, prąd, opłata za licencję, itp.