Na jakie cele

Pożyczka inwestycyjna K-PFP może być przeznaczona na finansowanie inwestycji w przedsiębiorstwie, w tym na zakup lokalu użytkowego na potrzeby działalności gospodarczej (niemożliwe jest finansowanie zakupu lokalu z przeznaczeniem na wynajem/dzierżawę lub inny podobny stosunek prawny).

Udział pożyczki w finansowaniu zakupu lokalu użytkowego może wynieść maksymalnie 50% wartości nabywanej nieruchomości
i nie więcej niż 125 tys. zł.
Pozostałe 50% nabywanej nieruchomości stanowi wkład własny przedsiębiorstwa (udokumentowany przed uruchomieniem pożyczki)