Szukaj
Close this search box.

Na jakie cele

Pożyczka dla podmiotów ekonomii społecznej może zostać udzielona na cele obrotowe, obrotowo-inwestycyjne albo inwestycyjne,  bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej lub działalności statutowej Wnioskodawcy, w szczególności na:

  • nabycie środków trwałych,
  • budowę, przebudowę, adaptację lub modernizację środków trwałych,
  •  zakup wyposażenia,
  • zakupy materiałów i surowców niezbędnych dla realizacji założonego przedsięwzięcia,
  • zakup oprogramowania,
  • pokrycie kosztów innych wydatków bezpośrednio związanych z prawidłową instalacją i uruchomieniem sprzętu,
  • prefinansowanie przedsięwzięć mających przyznane środki w ramach projektów krajowych, unijnych i innych (dotyczy FP, którego kapitał nie pochodzi z funduszy europejskich),
  • pokrycie kosztów bieżącej działalności PES.