Szukaj
Close this search box.

Ograniczenia w finansowaniu

Środki z udzielonej pożyczki inwestycyjnej (nieruchomości) nie mogą być przeznaczone na:

1) finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
2) refinansowanie inwestycji, które w dniu złożenia wniosku  o pożyczkę, zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;
3) refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
4) dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy;
5) finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji;
6) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
7) finansowanie działalności w zakresie produkcji i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
8) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
9) finansowanie kapitału obrotowego;
10) finansowanie działalności inwestycyjnej firm pożyczkowych;
11) finansowanie nieruchomości o charakterze inwestycji finansowej;
12) finansowanie inwestycji w zakresie produkcji rolnej.