fbpx

Pożyczka może być przeznaczona na finansowanie przedsięwzięć nakierowanych na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa m.in. poprzez finansowanie zakupu nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych, służących prowadzeniu działalności gospodarczej i rozwojowi firmy.