Dla kogo

logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Unia Europejskia Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  1. Kwalifikowani Odbiorcy Ostateczni (Pożyczkobiorcy) Pożyczki na Odnawialne Źródła Energii: przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, samorządowe jednostki organizacyjne, organy władzy, administracji rządowej, państwowe jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe.
  2. Odbiorcy Ostateczni o których mowa w pkt. 1. powyżej muszą mieć siedzibę lub oddział i prowadzić działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
  3. Inwestycja musi być realizowana na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.