Pożyczki dla Przedsiębiorczych

Projekt Pożyczki dla Przedsiębiorczych – zakończony, obecnie w fazie monitorowania.

Sprawdź szczegółowe informacje o ofercie w ramach projektu

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy od 1 października 2012 r. realizował projekt pt. „Pożyczki dla przedsiębiorczych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim.

Projekt był skierowany do osób zamierzających założyć własną firmę, które:

  • w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu tj. podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie – nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej
  • zamieszkują na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

Uczestnicy projektu mogli skorzystać z bezpłatnego bloku szkoleniowo-doradczego oraz atrakcyjnie oprocentowanych pożyczek na cele związane z uruchomieniem działalności gospodarczej.
Obecnie projekt znajduje się w fazie monitorowania. Osoby planujące założyć swój biznes mogą nadal skorzystać z pożyczki na założenie firmy.

Maksymalna kwota pożyczki przewidziana w projekcie to 50 tys. zł.
Okres spłaty pożyczki: do 60 miesięcy.
Oprocentowanie preferencyjne pożyczki obecnie wynosi 0,5% w skali roku.

 

 

 

 

Projekt „Pożyczki dla przedsiębiorczych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.