fbpx
Thumbnail
Date

Pożyczka Płynnościowa COVID-19

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy rozpoczyna udzielanie specjalnej Pożyczki Płynnościowej dla firm, których płynność finansowa jest zagrożona w związku z pandemią COVID-19.

O Pożyczkę Płynnościową z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę w województwie kujawsko-pomorskim.

Kwota pożyczki uzależniona jest od potrzeb i możliwości przedsiębiorcy, i może wynosić do 500 tys. zł w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw oraz do 1 mln zł w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Na spłatę zaciągniętej pożyczki przedsiębiorca będzie miał do 6 lat. Oprocentowanie pożyczki będzie się zmieniać w kolejnych latach trwania pożyczki: w pierwszym roku wyniesie 2,09%; w drugim i trzecim roku: 2,34%, a od czwartego do szóstego: 2,84%.

Przedsiębiorca będzie mógł wnioskować o karencję w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych, która może trwać do 6 miesięcy (co oznacza, że przez pierwsze pół roku pożyczkobiorca może być zwolniony ze spłat rat pożyczki).

Dodatkowym udogodnieniem dla firm jest także możliwość skorzystania z tzw. „wakacji kredytowych”. Raz w pierwszym roku trwania pożyczki, i raz w drugim roku przedsiębiorca ma prawo skorzystać z dwóch miesięcy „wakacji”, w trakcie których nie musi regulować rat pożyczki.

Pożyczkę można przeznaczyć na wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne, takie jak:
– wynagrodzenia pracowników
– pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury
– zatowarowanie
– zobowiązania publiczno-prawne
– spłata zobowiązań handlowych
– inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania firmy.

Wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami można znaleźć na stronie: Pożyczka płynnościowa – dokumenty , a pod tym linkiem można zapoznać się z treścią Regulaminu udzielania Pożyczki płynnościowej.

 

Wniosek o pożyczkę można dostarczyć do jednego z biur KPFP w Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i Włocławku. Jeśli dokumenty będą dostarczone za pośrednictwem poczty tradycyjnej, dla przyspieszenia biegu sprawy skany można przesłać także mailem na adres pozyczki@kpfp.org.pl. Uwaga! Nawet mimo przesłania dokumentów mailem, terminem złożenia wniosku będzie data fizycznego dostarczenia dokumentów.

 

Menadżerem środków, z których udzielana jest Pożyczka, jest Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Pożyczka Płynnościowa jest udzielana w ramach marszałkowskiego pakietu antykryzysowego ogłoszonego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pana Piotra Całbeckiego.

Szczegółowe informacje na temat pożyczki można znaleźć na stronie KPFP: Pożyczka Płynnościowa COVID-19

Informacji udziela Biuro Konsultantów KPFP pod numerami telefonu:

BYDGOSZCZ: 502 469 468, 500 293 448

TORUŃ: 737 722 106

WŁOCŁAWEK: 572 572 026 lub 737 722 026

GRUDZIĄDZ: 572 572 027