Szukaj
Close this search box.

Ograniczenia w finansowaniu

Informujemy, że zakończyliśmy udzielanie Pożyczki Obrotowej. Zachęcamy do skorzystania z Pożyczki Płynnościowej COVID-19

Środki z udzielonej pożyczki obrotowej nie mogą być przeznaczone na:

1) finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
2) refinansowanie inwestycji;
3) refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
4) finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem pożyczki;
5)  finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
6) finansowanie działalności w zakresie produkcji i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
7) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
8) finansowanie działalności stricte finansowej;
9) finansowanie działalności rolniczej.

Możliwość ubiegania się o kolejną pożyczkę obrotową uzależniona jest od całkowitej spłaty uprzednio udzielonej pożyczki obrotowej.