Szukaj
Close this search box.

Pożyczka obrotowa – kwota pożyczki

  1. Wartość Pożyczki obrotowej wynosi maksymalnie 120 000,00 zł, a dla Przedsiębiorców działających do 12 m-cy maksymalnie 40 000,00 zł.

  2. Wysokość pożyczki ustalana jest w wysokości dwukrotności średniomiesięcznych obrotów firmy za ostatni rok obrachunkowy, nie więcej niż kwoty podane w pkt. 1.