Szukaj
Close this search box.

Wymagane dokumenty

Nabór wniosków o Pożyczkę na Zmianę Modelu Biznesowego został wstrzymany, ponieważ złożone do tej pory wnioski wyczerpują dostępne środki.
O ewentualnym wznowieniu naboru będziemy informować na naszej stronie.

POŻYCZKA NA ZMIANĘ MODELU BIZNESOWEGO – WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek o pożyczkę
  • Oświadczenie majątkowe (Zał. nr 1)
  • Oświadczenie – kwalifikacja do MŚP (Zał. 2)
  • Informacja o powiązaniach kapitałowych (Zał. 3)
  • Upoważnienie BIG (Zał. 4)
  • Tabele finansowe – księgowość uproszczona (Zał. 5)
  • Tabele finansowe – księgowość pełna (Zał. nr 5a)
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Zał. 6)
  • Wniosek o udzielenie pomocy de minimis (Zał. 6a)

Pobierz komplet dokumentów (.zip).

Pozostałe dokumenty wg Listy kontrolnej dokumentów – część E wniosku o pożyczkę.

Pobierz – Zaświadczenie o dochodach

Zobacz/pobierz zestawienie dokumentów potrzebnych do rozliczenia pożyczki

Pobierz – Wniosek o zmianę harmonogramu spłaty


KPFP jest instytucją finansującą współpracującą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji projektu: Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020.