Szukaj
Close this search box.

Pożyczka na Zmianę Modelu Biznesowego – obszary preferencji

Pożyczka na Zmianę Modelu Biznesowego – obszary preferencji

W ramach unijnej pożyczki na Zmianę Modelu Biznesowego preferowane będą:

 

KPFP jest instytucją finansującą współpracującą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji projektu: Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020.