Pożyczka na Badania i rozwój

 

 

Unijna POŻYCZKA NA BADANIA I ROZWÓJ
dla mikro, małych i średnich firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Pożyczka przeznaczona na finansowanie rozwoju przedsiębiorstw realizowanego w oparciu o działalność badawczo-rozwojową B+R (przeprowadzenie/pozyskanie) i ich wdrożenie - wyłącznie w ramach inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego (sprawdź - klik).

Unijne Pożyczki na Badania i rozwój realizowane są w konsorcjum z Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji.
  • Wysokość pożyczki: od 200 tys. zł do 2 mln zł
  • Okres spłaty – do 8 lat
  • Oprocentowanie stałe – 2,45% - 2,85% (możliwe oprocentowanie preferencyjne 0,93%  - dla przedsiębiorców korzystających z pomocy de minimis)
  • Możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych – do 36 miesięcy
  • Bez prowizji

Pożyczka udzielana jest pod zabezpieczenie - sprawdź jakie są możliwe zabezpieczenia pożyczki - klik

Wypłata pożyczki
Unijna pożyczka wypłacana będzie w transzach z podziałem na część badawczą i część wdrożeniową ,
Całkowita kwota wypłacona będzie Pożyczkobiorcy w terminie maksymalnie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczkowej.
Wydatkowanie środków przez Pożyczkobiorcę musi nastąpić w terminie do 180 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki.
Zobacz/pobierz zestawienie dokumentów potrzebnych do rozliczenia pożyczki.

Sprawdź


KPFP jest profesjonalną instytucją finansującą współpracującą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji projektu: Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020.