Szukaj
Close this search box.

Zabezpieczenie pożyczki

logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Unia Europejskia Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W przypadku pożyczki dla branż dotkniętych restrykcjami związanymi z pandemią COVID-19:

Możliwość udzielenia pożyczki do kwoty 50 tys. zł z bardziej dostępnym zabezpieczeniem w postaci weksla in blanco. Zabezpieczenie dodatkowe pożyczki przyjmowane jest według indywidualnej oceny konkretnego wniosku Wnioskodawcy i może być  w formie:

  • zastawu na majątku trwałym przedsiębiorcy lub osoby trzeciej,
  • hipoteki na nieruchomości ustanowionej aktem notarialnym,
  • poręczenia jednego z działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego funduszy poręczeń kredytowych,
  • poręczenia osoby fizycznej, osoby prawnej,
  • poręczenia wspólników w przypadku spółek prawa handlowego w szczególności: spółek z o.o., spółek komandytowych, jawnych i partnerskich

(W przypadku poręczenia konieczność załączenia do wniosku o pożyczkę Zał. 1 – Oświadczenie majątkowe oraz Zał. 2 – Upoważnienie do BIG InfoMonitor, Poręczyciela).