Na jakie cele

 


Na co możesz otrzymać unijną Mikropożyczkę?

Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych:

  • wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa
  • zwiększenie zdolności produkcyjnych/usługowych przedsiębiorstwa
  • przechodzenie na nowe rynki produktowe

Inwestycje finansowane z Mikropożyczki muszą być realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

KPFP jest instytucją finansującą współpracującą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji projektu: Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020.