Pożyczka anty-COVID dla branż Gastro. i Fit. – nabór zakończony