Szukaj
Close this search box.
Grant

Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19

Status

Nieaktywny

Dla kogo?
Mikro przedsiębiorstwa, Małe przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

   

Aktualne informacje dostępne są na stronie Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego.

W ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 rozpoczęto realizację projektu „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego”. Projekt realizowany jest w partnerstwie, którego stronami są: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A (lider projektu) oraz Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. (partner projektu).

Wsparcie w formie grantów udzielane jest przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności tym, którzy szczególnie ucierpieli w wyniku pandemii COVID-19 (których spadek dochodów był najwyższy).

ŁĄCZNIE NA WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW W REGIONIE PLANOWANE JEST PRZEZNACZENIE : 57 681 868,57 zł

W PROJEKCIE ZAPLANOWANO WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH 3 SCHEMATÓW:

Schemat 1: Wsparcie przedsiębiorców na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usługi. O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, których dochód brutto w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w następstwie COVID-19 spadł o minimum 25%. Maksymalna wartość dofinansowania jednego przedsiębiorstwa wyniesie 30 000,00 zł przy utrzymaniu dotychczasowego zatrudnienia, lub 60 000,00 zł w przypadku utworzenia jednego nowego trwałego miejsca pracy;

Schemat 2: Wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w łańcuchach dostaw produktów i usług istotnych dla przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID-19. Maksymalna wartość dofinansowania jednego przedsiębiorstwa wyniesie 30 000,00 zł przy utrzymaniu dotychczasowego zatrudnienia oraz utworzenia minimum jednego trwałego miejsca pracy;

Schemat 3: Wsparcie mikroprzedsiębiorców związane z wyposażeniem punktów handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze. Maksymalna wartość dofinansowania wyniesie 2 000,00 zł w przeliczeniu na 1 punkt handlowy (możliwość dofinansowania wyposażenia nie więcej niż 3 punktów handlowych należących do jednego mikroprzedsiębiorstwa).

W ramach jednego wniosku o powierzenie grantu istnieje możliwość ubiegania się o wsparcie w ramach schematu 1 i 3 oraz 2 i 3, a wartość wsparcia nie może przekroczyć 60 000,00 zł.

  • Na stronie projektu opublikowane zostały listy wniosków złożonych w I i II naborze.
  • Informacje na temat trwającego naboru dostępne są na stronie projektu.

 

INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UDZIELA INFOLINIA:
TEL. (52) 510 88 70
OBSŁUGIWANA PRZEZ: Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” i Izbę Przemysłowo–Handlową w Toruniu