Na jakie cele

Uwaga! Nabór wniosków na małą i dużą pożyczkę inwestycyjną został zakończony. Przedsiębiorców zainteresowanych tą ofertą zachęcamy do skorzystania z małej i dużej Pożyczki z premią.

Na jaki cel można otrzymać małą/dużą pożyczkę inwestycyjną?

  1. Wprowadzenie innowacji na poziomie danego przedsiębiorstwa (wprowadzenie rozwiązania dotychczas nie stosowanego w przedsiębiorstwie), jak i na poziomie rynku (wprowadzenie rozwiązania nie stosowanego przez przedsiębiorstwa z danej branży na terenie regionu).
  2. Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Wskazane cele realizowane są poprzez inwestycje związane m.in. z:

  • wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych
  • unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa
  • modernizacją środków produkcji
  • adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności
  • wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy.

Do 50% wartości pożyczki można przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego (wydatki na część obrotową muszą być bezpośrednio związane z realizowaną inwestycją).