fbpx
Thumbnail
Date

Lista – zestawienie dot. realizacji projektu na dzień 31.07.2021 r.

Szanowni Państwo,

przedstawiamy zestawienie dot. realizacji projektu „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw” na dzień 31 lipca 2021 r.

Zestawienie dot. realizacji projektu „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw na dzień 31 lipca 2021 r.

Lista wniosków ocenionych pozytywnie znajduje się na stronach 1-47 zestawienia.
Lista wniosków ocenionych negatywnie znajduje się na stronach 47-56 zestawienia.
Lista wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia znajduje się na stronach 56-61 zestawienia.
Lista wniosków pozostających w ocenie znajduje się na stronach 61-62 zestawienia.

W dalszym ciąg w miarę uwalniania alokacji weryfikowane są wnioski z listy rezerwowej.
Do dnia 30 lipca 2021 r. podpisano 1694 umów na kwotę 45 721 699,02 zł.