Toruń

Kujawsko - Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.
poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30
wtorek: 7:30 - 17:00
piątek: 7:30 - 14:00

ul. Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń

e-mail: biuro@kpfp.org.pl

Telefony:
Biuro Zarządu:
tel.  56 475 62 90
fax. 56 622 71 62

Biuro Pożyczek:
56 475 62 95 lub 96, kom 737 722 106
Biuro Monitorowania i Windykacji:
56 475 62 93, 56 475 62 94
Biuro Finansowo - Księgowe:
56 475 62 98
Biuro Funduszu Powierniczego Jeremie:
56 699 54 66,
Zespół Promocji i szkoleń:
737 777 274

Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości: 737 777 274, 56 475 62 92
Wynajem sal szkoleniowych i biur:  737 777 274