fbpx
Thumbnail
Date

Konferencja sektora mikrofinansowego 1-2 czerwca 2022

W dniach 1-2 czerwca 2022 r. przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego w składzie: Prezes Zarządu Agnieszka Wasita, Dyrektor Działu Rozliczeń i Sprawozdawczości Małgorzata Zacharek oraz Koordynator ds. realizacji umów Sylwia Podborna wzięli udział w konferencja sektora mikrofinansowego „Wdrażanie instrumentów zwrotnych w perspektywie finansowej 2021-2027”. Wydarzenie było organizowane przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych oraz Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych. W trakcie konferencji odbyło się walne zgromadzenie Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych, którego K-PFP jest członkiem. Znaczącą część obrad poświęcono przyszłej perspektywie unijnej na lata 2021-2027 w kontekście wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych.