Szukaj
Close this search box.

Komunikat z dn. 21.08.2020 r.

21 sierpnia 2020

Granty na kapitał obrotowy - komunikat

W związku z pojawiającymi się informacjami na temat opóźnień w otrzymywaniu wiadomości email potwierdzających rejestrację Wnioskodawcy w generatorze wniosków, uruchomionym na potrzeby projektu pn. „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w partnerstwie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., informujemy, że przyczyny opóźnień w otrzymywaniu wiadomości email miały charakter zewnętrzny, niezależny od funkcjonowania generatora wniosków oraz systemu pocztowego wysyłającego linki aktywacyjne do Wnioskodawców w ramach hostingu generatora wniosków.   Moc obliczeniowa przygotowana do obsłużenia wszystkich Wnioskodawców korzystających z generatora wniosków działała w sposób wysokowydajny i bezproblemowo obsłużyła potrzeby całego systemu informatycznego. W czasie najwyższego obciążenia serwerów w godzinach 8.00-9.00 system obsługiwał 140 tys. połączeń w skali 15 min co daje średnią około 150 jednoczesnych żądań na sekundę. W czasie tak potężnego uderzenia ruchu, obciążenie serwerów nie przekroczyło 70% dostępnej mocy, zachowując pełną wydajność, zdolność obsługi połączeń i zrównoważone obciążenie.  System pocztowy wysyłający linki aktywacyjne z konta grantyobrotowe@kpfp.org.pl cały czas pracował poprawnie z obciążeniem nieprzekraczającym 30%. Opóźnienia w otrzymywaniu wiadomości wynikały z błędów po stronie zewnętrznych serwerów odbierających pocztę. System informatyczny zbudowany na potrzeby realizacji projektu wysłał łącznie wiadomości email do 2 488 różnych serwerów pocztowych, z czego 2 290 obsłużyło pocztę w 100 procentach niezwłocznie. Pozostałe serwery pocztowe ostatecznie przyjęły wszystkie wiadomości email po kolejnych próbach doręczenia poczty.  Przyczyną opóźnień w otrzymaniu wybranych wiadomości email były m.in. własne ustawienia serwerów pocztowych zewnętrznych dostawców usług pocztowych. Architektura wszystkich dostępnych systemów poczty elektronicznej charakteryzuje się, nie dającym się skutecznie przewidzieć czasem dostarczenia wiadomości email. Szczególnie dotyczy to darmowych i niskowydajnych systemów poczty email oferowanych bezpłatnie.  Prezes Zarządu Michał Korolko

Aktualności
Powiatowy Urząd PRacy w Żninie zaprasza na konferencję: Postaw na rozwój - przewodnik dla przedsiębiorców/pracodawców

Żnin: Konferencja „Postaw na rozwój – przewodnik dla przedsiębiorców/pracodawców”

Spotkanie odbędzie się 21 marca (czwartek).

eventy

23 lutego 2024

Bydgoszcz: Spotkanie z przedsiębiorczością 29.02.2024

Podtytuł spotkania brzmi: instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców

Aktualności, Bydgoszcz, eventy

23 lutego 2024

Toruń: warsztaty „Wsparcie na starcie”

Spotkanie odbędzie się 5 marca.

eventy, Toruń

20 lutego 2024