Szukaj
Close this search box.

Komunikat z dn. 21.08.2020 r.

21 sierpnia 2020

Granty na kapitał obrotowy - komunikat

W związku z pojawiającymi się informacjami na temat opóźnień w otrzymywaniu wiadomości email potwierdzających rejestrację Wnioskodawcy w generatorze wniosków, uruchomionym na potrzeby projektu pn. „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w partnerstwie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., informujemy, że przyczyny opóźnień w otrzymywaniu wiadomości email miały charakter zewnętrzny, niezależny od funkcjonowania generatora wniosków oraz systemu pocztowego wysyłającego linki aktywacyjne do Wnioskodawców w ramach hostingu generatora wniosków.   Moc obliczeniowa przygotowana do obsłużenia wszystkich Wnioskodawców korzystających z generatora wniosków działała w sposób wysokowydajny i bezproblemowo obsłużyła potrzeby całego systemu informatycznego. W czasie najwyższego obciążenia serwerów w godzinach 8.00-9.00 system obsługiwał 140 tys. połączeń w skali 15 min co daje średnią około 150 jednoczesnych żądań na sekundę. W czasie tak potężnego uderzenia ruchu, obciążenie serwerów nie przekroczyło 70% dostępnej mocy, zachowując pełną wydajność, zdolność obsługi połączeń i zrównoważone obciążenie.  System pocztowy wysyłający linki aktywacyjne z konta grantyobrotowe@kpfp.org.pl cały czas pracował poprawnie z obciążeniem nieprzekraczającym 30%. Opóźnienia w otrzymywaniu wiadomości wynikały z błędów po stronie zewnętrznych serwerów odbierających pocztę. System informatyczny zbudowany na potrzeby realizacji projektu wysłał łącznie wiadomości email do 2 488 różnych serwerów pocztowych, z czego 2 290 obsłużyło pocztę w 100 procentach niezwłocznie. Pozostałe serwery pocztowe ostatecznie przyjęły wszystkie wiadomości email po kolejnych próbach doręczenia poczty.  Przyczyną opóźnień w otrzymaniu wybranych wiadomości email były m.in. własne ustawienia serwerów pocztowych zewnętrznych dostawców usług pocztowych. Architektura wszystkich dostępnych systemów poczty elektronicznej charakteryzuje się, nie dającym się skutecznie przewidzieć czasem dostarczenia wiadomości email. Szczególnie dotyczy to darmowych i niskowydajnych systemów poczty email oferowanych bezpłatnie.  Prezes Zarządu Michał Korolko

Aktualności
Drzwi do lokalu z kartką "closed" - zamknięte

14 czerwca – biuro w Toruniu zamknięte

Aktualności

12 czerwca 2024

Śniadanie biznesowe: Założenia i wdrożenie Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA)

Spotkanie odbędzie się 27 czerwca w Toruniu.

Aktualności, Toruń

12 czerwca 2024

Chełmża: spotkanie „Wsparcie dla przedsiębiorców”

Spotkanie odbędzie się 28 maja (wtorek).

Aktualności

24 maja 2024