fbpx
Thumbnail
Date

Komunikat – platforma do kontaktu z Wnioskodawcami

KOMUNIKAT Z DNIA 14.08.2020 r.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w ramach ogłoszonego naboru nr 1/GO/2020 w ramach projektu „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw”, zostanie wprowadzona dodatkowa forma komunikowania się oraz przekazywania dokumentów pomiędzy Grantodawcą a Wnioskodawcami tj. platforma internetowa.

logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Unia Europejskia Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego