Szukaj
Close this search box.

Granty na kapitał obrotowy – poziom dofinansowania

W ramach projektu Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw jedno przedsiębiorstwo może uzyskać wsparcie w wysokości nie wyższej niż 50 000 zł. Wysokość wsparcia uzależniona jest od liczby pracowników (zatrudnienie w firmie w przeliczeniu na pełne etaty; w przypadku samozatrudnionych przyjmuje się zatrudnienie w wysokości 1 etatu).

 

Maksymalna wysokość wsparcia może wynosić:

1 pracownik – 23 535,33 zł

2 pracowników – 33 283,98 zł

3 pracowników – 40 764,39 zł

4 pracowników – 47 070,66 zł

5 i więcej pracowników – 50 000,00 zł.

 

Kwota wsparcia wyliczana jest zgodnie ze wzorem:

Kwota wsparcia = 7 845,11 zł x √FTE x 3 miesiące

gdzie:

FTE – zatrudnienie w firmie w przeliczeniu na pełne etaty w miesiącu składania Wniosku
o powierzenie grantu. W przypadku samozatrudnionych FTE=1.

Przykłady:

a) Jeśli liczba pełnych etatów w firmie wynosi 4 i Wnioskodawca ubiega się o wsparcie na maksymalny okres 3 miesięcy, to maksymalna kwota wsparcia wyniesie:

7 845,11 zł * √4 * 3 = 47 070,66 zł

b) W przypadku osoby samozatrudnionej FTE = 1, wobec tego maksymalna kwota wsparcia wyniesie:

7 845,11 * √1 * 3 = 23 535,33 zł