fbpx

Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19

Wnioski w II naborze będzie można składać od 17 do 28 sierpnia 2020 r.
15 lipca zostało opublikowane ogłoszenie do II naboru wniosku - znajduje się ono na głównej stronie projektu (zakładka: Nabory wniosków).

W ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 rozpoczęto realizację projektu „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego”. Projekt realizowany jest w partnerstwie, którego stronami są:

LIDER PROJEKTU

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

PARTNER PROJEKTU

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Wsparcie w formie grantów udzielane jest przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności tym, którzy szczególnie ucierpieli w wyniku pandemii COVID-19 (których spadek dochodów był najwyższy).

ŁĄCZNIE NA WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW W REGIONIE PLANOWANE JEST PRZEZNACZENIE

57 681 868,57 zł

W PROJEKCIE ZAPLANOWANO WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH 3 SCHEMATÓW:

  1. 1. Schemat 1: Wsparcie przedsiębiorców na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usługi. O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, których dochód brutto w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w następstwie COVID-19 spadł o minimum 25%. Maksymalna wartość dofinansowania jednego przedsiębiorstwa wyniesie 30 000,00 zł przy utrzymaniu dotychczasowego zatrudnienia, lub 60 000,00 zł w przypadku utworzenia jednego nowego trwałego miejsca pracy;
  2. 2. Schemat 2: Wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w łańcuchach dostaw produktów i usług istotnych dla przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID-19. Maksymalna wartość dofinansowania jednego przedsiębiorstwa wyniesie 30 000,00 zł przy utrzymaniu dotychczasowego zatrudnienia oraz utworzenia minimum jednego trwałego miejsca pracy;
  3. 3. Schemat 3: Wsparcie mikroprzedsiębiorców związane z wyposażeniem punktów handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze. Maksymalna wartość dofinansowania wyniesie 2 000,00 zł w przeliczeniu na 1 punkt handlowy (możliwość dofinansowania wyposażenia nie więcej niż 3 punktów handlowych należących do jednego mikroprzedsiębiorstwa).

W ramach jednego wniosku o powierzenie grantu istnieje możliwość ubiegania się o wsparcie w ramach schematu 1 i 3 oraz 2 i 3, a wartość wsparcia nie może przekroczyć 60 000,00 zł.

II nabór w ramach projektu został ogłoszony 15 lipca 2020 roku. Wnioski będzie można składać od 17 sierpnia 2020 r. do 28 sierpnia 2020 r. poprzez generator dostępny na stronie projektu (informacje o naborze dostępne w zakładce: Nabory wniosków)
W II naborze będzie można uzyskać wsparcie na działania w ramach schematu 2 i schematu 3. Sprawdź szczegóły

Informacja o kolejnym naborze w ramach schematu 1 zostanie podana po zakontraktowaniu umów z pierwszego naboru.

Informacji dotyczących projektu udzielają:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Włocławska 167 (budynek A), 87-100 Toruń

tel. 56 699 54 97
56 699 54 92

e-mail:
[email protected]
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń

kom. +48 508 434 108
tel. 56 475 62 90

e-mail:
[email protected]