Szukaj
Close this search box.

Definicja – produkt nowy dla rynku

Definicja produktu nowego dla rynku pochodzi z dokumentu Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFRR w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Produkt jest nowy w skali rynku, jeśli nie ma innego, dostępnego na rynku produktu, który oferuje tę safunkcjonalność, albo technologia, którą wykorzystuje nowy produkt różni się zasadniczo od technologii już istniejących produktów. Produkty mogą być materialne jak i niematerialne (włączając usługi).