Szukaj
Close this search box.

ALFA PROJEKT Sp. z o.o. – Dotacje na otworzenie firmy

4 lutego 2022

Otwórz własną firmę

ALFA PROJEKT Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu pn.: „Program pomocy osobom pracującym w niekorzystnej sytuacji na kujawsko-pomorskim rynku pracy”.

Alfa Projekt Sp. z o.o. ogłasza II nabór zgłoszeń na ścieżkę dotacyjną w ramach projektu pn: Program pomocy osobom pracującym w niekorzystnej sytuacji na kujawsko-pomorskim rynku pracy, który potrwa do 28.02.2022 r. W ramach projektu uczestnicy mogą otrzymać bezzwrotną dotację na otworzenie działalności gospodarczej w wysokości 23.050,00 zł (stawka jednostkowa) oraz uzyskać wsparcie pomostowe na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem firmy (przez pierwsze 6 miesięcy) w kwocie 1.000,00 zł netto/miesiąc (łącznie 6.000,00 zł netto) – dla 27 Uczestników Projektu. Dostępna będzie również ścieżka podnoszenia kwalifikacji/kompetencji zawodowych.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Projekt kierowany jest do osób powyżej 29 roku życia, pracujących lub zamieszkujących na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, należących przynajmniej do jednej z poniższych grup:

  • osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych,
  • pracujących w ramach umów cywilno-prawnych,
  • ubogich pracujących.

W przypadku osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujących w ramach umówcywilno-prawnych, ich miesięczne zarobki nie mogą przekraczać wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: a-projekt.eu

Informacje można uzyskać także telefonicznie pod numerami telefonu: 798 089 082, 519 808 738, 507 796 531.

Aktualności
Future Makers - konkurs startupów industry 4.0

Konkurs dla Startupów „Future Makers”

Termin nadsyłania wniosków upływa 23 maja 2024 r.

Aktualności, eventy

20 maja 2024

Obrazek przedstawia tackę z przekąskami trzymaną przez kogoś

Pożyczka inwestycyjna K-PFP i projekt HoReCa POMORZE

Aktualności, Pożyczki

16 maja 2024

Obrazek przedstawia kartkę papieru z napisem "umowa nr 001" oraz logo KPFP

Rocznica udzielenia pierwszej pożyczki

Aktualności

13 maja 2024