fbpx
Thumbnail
Date

STARTER – Młodzi w biznesie

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu zachęca do udziału w projekcie „STARTER – Młodzi w biznesie”.
➡️ 23 050 zł bezzwrotnej dotacji na otwarcie działalności gospodarczej
➡️ 1 900 zł świadczenia pomostowego
➡️ Szkolenia „ABC Przedsiębiorczości”
➡️ Pomoc w zakresie pisania biznesplanu
Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat, mieszkających lub uczących się na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, biernych zawodowo i bezrobotnych.
Pierwszeństwo udziału w projekcie mają:
– osoby, które utraciły zatrudnienie po 1.03.2020 r. tj. osoby, którym po 1.03.2020 r. wygasła / nie została przedłużona umowa o pracę / umowa zlecenie / umowa o dzieło lub osoby, z którymi po 1.03.2020 r. została rozwiązana umowa o pracę / umowa zlecenie / umowa o dzieło lub osoby, które po 1.03.2020 r. rozwiązały umowę o pracę na mocy porozumienia stron
– kobiety,
– osoby niepełnosprawne,
– osoby o niskich kwalifikacjach.