Zwiększene dostępności przedsęborstw z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE – podsumowanie projektu

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w latach 2010 - 2016 realizował projekt: Zwiększenie dostępności przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału w ramach funduszu powierniczego JEREMIE
KPFP pełnił rolę menadżera zarządzającego funduszem powierniczym, do którego w ramach projektu przekazano prawe 39,8 mln zł. Kapitał ten przyczynił się do wygenerowania ponad 100-milionowego wsparcia MŚP w ramach finansowych instrumentów zwrotnych: pożyczek, kredytów, poręczeń.
KPFP jako menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE modelował inwestycje,wybierał pośredników finansowych (fundusze poręczeniowe,fundusze pożyczkowe i banki spółdzielcze), monitorował oraz raportował na potrzeby Instytucji Zarządzającej i Komisji Europejskiej.

50 998 873,61 zł - wartość kredytów/pożyczek udziIelonych ze środków JEREMIE

50 277 344,13 zł - wartość kredytów/pożyczek poręczonych ze środków JEREMIE

579 - liczba przedsiębiorstw wspartych przez Fundusz Powierniczy JEREMIE
w tym:
432 mikroprzedsiębiorstwa
131 - małe przedsiębiorstwa
16 - średnie przedsiębiorstwa

Projekt był finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013