Zwiększenie dostępności przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału pożyczkowego

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy w dniu 28 października 2009 r. podpisał umowę na realizację projekt pt. Zwiększenie dostępności przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału pożyczkowego. Dzięki środkom z projektu 36 204 408,84 zł w formie pożyczek trafi do mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Pożyczki są przeznaczone na prowadzenie i rozwój firm z województwa kujawsko-pomorskiego. 

W pierwszym okresie realizacji projektu znaczną część klientów stanowiły firmy starające się o dotację w ramach działania 5.2.2 RPO WK-P, które w funduszu ubiegały się o wydanie promesy pożyczkowej. Do funduszu wpłynęło 138 wniosków o udzielenie promesy pożyczkowej. Po dokonaniu analizy finansowej każdego z wniosków fundusz wydał 84 promesy na kwotę 25 234 094 zł. W pierwszym roku realizacji projektu K-PFP udzielił pożyczek o wartości 8,9 mln zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2015 udzielił 352 pożyczek, dla 314 przedsiębiorców, na łączna kwotę 59 205 394,81 zł. W okresie od 01.11.2009r do 30.06.2015r całkowitej spłacie uległo 91 pożyczek, zwrot kapitału pożyczkowego w tym okresie wyniósł 28 936 133,18 zł.

 

Szczegółowe informacje o ofercie w ramach projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013