Pożyczki dla Przedsiębiorczych

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy od 1 października 2012 r. realizuje projekt pt. „Pożyczki dla przedsiębiorczych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim.

Projekt jest skierowany do osób zamierzających założyć własną firmę, które:

  • w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu tj. podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie – nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej,
  • zamieszkują na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z bezpłatnego bloku szkoleniowo-doradczego oraz atrakcyjnie oprocentowanych mikropożyczek na cele związane z uruchomieniem działalności gospodarczej. Maksymalna kwota pożyczki przewidziana w projekcie to 50 tys. zł. Okres spłaty pożyczki do 60 miesięcy. Oprocentowanie preferencyjne pożyczki obecnie wynosi 0,5% w skali roku.

Szczegółowe informacje o ofercie w ramach projektu

Projekt „Pożyczki dla przedsiębiorczych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego