Podmioty ekonomii społecznej

POŻYCZKA Z PORĘCZENIEM DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Pożyczkę z poręczeniem mogą uzyskać PES posiadające siedzibę i prowadzące swoją działalność na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Może ona zostać udzielona na cele obrotowe, obrotowo-inwestycyjne albo inwestycyjne,  bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej lub działalności statutowej Wnioskodawcy,

 • Maksymalna wartość pożyczki: 100 000 zł
 • okres spłaty – do 60 miesięcy
 • oprocentowanie stałe – od 4,50 do 6,00%
 • bez prowizji za udzielenie pożyczki
 • prowizja za udzielenie poręczenia

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki inwestycyjnej dla PES w kwocie 100.000 zł przy oprocentowaniu stałym 6,00% spłacanej przez 60 m-cy wynosi 6,1673%.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki obrotowej dla PES w kwocie 100.000 zł przy oprocentowaniu stałym 6,00% spłacanej przez 60 m-cy wynosi 6,1671%.

Pożyczkę z poręczeniem mogą uzyskać PES posiadające siedzibę i prowadzące swoją działalność na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Może ona zostać udzielona na cele obrotowe, obrotowo-inwestycyjne albo inwestycyjne,  bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej lub działalności statutowej Wnioskodawcy, w szczególności na:

 • nabycie środków trwałych,
 • budowę, przebudowę, adaptację lub modernizację środków trwałych,
 •  zakup wyposażenia,
 • zakupy materiałów i surowców niezbędnych dla realizacji założonego przedsięwzięcia,
 • zakup oprogramowania,
 • pokrycie kosztów innych wydatków bezpośrednio związanych z prawidłową instalacją i uruchomieniem sprzętu,
 • prefinansowanie przedsięwzięć mających przyznane środki w ramach projektów krajowych, unijnych i innych (dotyczy FP, którego kapitał nie pochodzi z funduszy europejskich),
 • pokrycie kosztów bieżącej działalności PES.

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Ekonomii Społecznej

Poradnik dla udzielających i ubiegających się o pożyczkę PES