Obrotowe

Pożyczka obrotowa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw to pożyczka w ramach której finansowane będą przedsięwzięcia wspomagające bieżącą płynność finansową przedsiębiorstwa, m.in.:

  • zakup surowców i towarów handlowych;
  • koszty stałe i bieżące firmy, m.in.: ubezpieczenia mienia firmy, koszty reklamy, promocji, koszty
  • wynajmu, bieżącej obsługi prawnej, księgowej, koszty wynagrodzeń, obsługa biura: telefon, prąd,
  • opłata za licencje.

Udział pożyczki obrotowej w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% wartości ponoszonych wydatków.

  • Maksymalna wartość pożyczki – 200 000 zł
  • Okres spłaty – do 36 m-cy
  • Oprocentowanie stałe, na warunkach rynkowych – od 3,45% do 3,85%
  • Prowizja: 0%
  • Możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych – do 3 miesięcy

Pożyczka udzielana jest pod zabezpieczenie - sprawdź możliwe Zabezpieczenia pożyczki

Sposób uruchomienia pożyczki
Wypłata środków Pożyczki obrotowej dokonywana jest jednorazowo lub w transzach ustalonych z klientem.
Pożyczka rozliczana jest fakturami, rachunkami, innymi dokumentami o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzającymi dokonanie zakupów zgodnych z celem określonym w umowie Pożyczki. Pełna kwota pożyczki musi zostać przeznaczona na cele zgodne z umową.
Zobacz/pobierz zestawienie dokumentów potrzebne do rozliczenia pożyczki.

Sprawdź
Regulamin udzielania pożyczek
Ograniczenia w finansowaniu - klik
Dokumenty do pobrania - klik
Przed wypełnieniem KONIECZNIE SPRAWDŹ CZY MASZ AKTUALNĄ WERSJĘ DOKUMENTÓW - WERSJA NAJNOWSZA - 2.10.2018 r. -> POBIERZ TERAZ.