Pożyczki dla starterów

POŻYCZKA DLA STARTERÓW (firm działających krócej niż 6 m-cy).

Pożyczka dla starterów udzielana jest na cel inwestycyjny lub obrotowy.

 • Maksymalna wartość pożyczki – 40 000 zł,
 • Okres spłaty:
  • pożyczka inwestycyjna – do 60 miesięcy,
  • pożyczka obrotowa – do 36 miesięcy,
 • Oprocentowanie stałe – od 6,83 %
 • Możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych – do 3 miesięcy.
 • Prowizja – do 1,5 %

Cel inwestycyjny

Zakup środków trwałych, m.in.: maszyn, urządzeń, wyposażenia, nieruchomości, samochodów, a także na remonty, adaptacje itp.

Każdy przedsiębiorca, starający się o pożyczkę na inwestycję zobowiązany jest wykazać własne zaangażowanie w wysokości 20 % wartości przedsięwzięcia wskazanego w biznesplanie. W przypadku remontów czy adaptacji zaangażowanie to może być udokumentowane poniesionymi już wydatkami związanymi ze wskazaną inwestycją.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki inwestycyjnej dla startera w kwocie 40 000 zł, spłacanej przez 60 m-cy, przy oprocentowani u stałym 6,83 %, wynosi 7,7472%.

Cel obrotowy

Pokrycie bieżących kosztów działalności, np. towary handlowe, materiały do produkcji, paliwo (w przypadku firm  transportowych).

Pożyczka obrotowa nie może być przeznaczona na bieżące koszty związane z pokryciem opłat/rat leasingowych lub opłat/rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Pożyczkobiorca zobowiązany jest rozliczyć pożyczkę rachunkami, fakturami, umowami  zgodnie z celem wskazanym we wniosku o pożyczkę oraz terminem określonym w umowie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki obrotowej dla startera w kwocie 40.000 zł, spłacanej przez 36 m-cy, przy oprocentowaniu stałym 6,83 %, wynosi 8,1389%.

Zabezpieczenie pożyczki

Na etapie składania wniosku o udzielenie pożyczki przedsiębiorca wskazuje proponowane formy zabezpieczenia pożyczki. wartość zabezpieczenia powinna odpowiadać co najmniej kwocie pożyczki plus odsetki.

Podstawowe zabezpieczenia akceptowane przez KPFP:

 • majątek trwały przedsiębiorcy,
 • hipoteka ustanowiona aktem notarialnym,
 • poręczenie jednego z działających w województwie funduszy poręczeń kredytowych,
 • poręczenie osoby fizycznej.

Regulamin