Pożyczki inwestycyjne KPFP

Pożyczka inwestycyjna KPFP to pożyczka dla mikro, małych i średnich firm.

Jest ona  udzielana na zakup środków trwałych, m.in.: maszyn, urządzeń, wyposażenia, nieruchomości, samochodów, a także na remonty, adaptacje itp.

Pożyczka inwestycyjna KPFP

  • Maksymalna wartość pożyczki – 120 000 zł
  • Okres spłaty – do 60 m-cy
  • Oprocentowanie stałe – od 3,85 % do 4,85 %
  • Możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych – do 3 miesięcy
  • Prowizja wg tabeli opłat i prowizji - 1,5%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki inwestycyjnej w kwocie 100 000,00 zł spłacanej przez 60 m-cy, przy oprocentowaniu stałym 4,85% wynosi 5,6324%

Finansowane jest 80% wartości brutto inwestycji. Pozostałe 20% przedsiębiorca zobowiązany jest pokryć z własnych środków.

Pożyczkobiorca zobowiązany jest rozliczyć pożyczkę rachunkami, fakturami, umowami (w przypadku pokrycia kosztów robocizny/usług) zgodnie z celem wskazanym we wniosku o pożyczkę oraz terminem określonym w umowie.

Zabezpieczenie pożyczki

Na etapie składania wniosku o udzielenie pożyczki przedsiębiorca wskazuje proponowane formy zabezpieczenia pożyczki. Wartość zabezpieczenia powinna odpowiadać co najmniej kwocie pożyczki plus odsetki.

Podstawowe zabezpieczenia akceptowane przez KPFP:

  • zastaw na majątku trwałym przedsiębiorcy lub osoby trzeciej
  • hipoteka ustanowiona aktem notarialnym
  • poręczenie jednego z działających w województwie funduszy poręczeń kredytowych
  • poręczenie osoby fizycznej

Sprawdź:
Pożyczki inwestycyjne KPFP - wymagane dokumenty
Przed wypełnieniem KONIECZNIE SPRAWDŹ CZY MASZ AKTUALNĄ WERSJĘ DOKUMENTÓW - WERSJA NAJNOWSZA - 2.10.2018 r. -> POBIERZ TERAZ.
Regulamin udzielania pożyczek