fbpx

Dokumenty pożyczkowe

Prosimy o nadsyłanie od razu kompletu dokumentów, co znacznie przyspieszy dalszy proces przyznawania pożyczki.

Komplet dokumentów to:
– wniosek o pożyczkę (wypełniony i podpisany)
– załączniki nr 1-6a (wypełnione i podpisane)
– dokumenty i formularze widniejące na LIŚCIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW i FORMULARZY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU (Lista znajduje się na końcu Wniosku o pożyczkę – za Oświadczeniami).

 

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA – WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o pożyczkę
Oświadczenie majątkowe (Zał. nr. 1)
Oświadczenie-kwalifikacja do MŚP (Zał. nr 2)
Upoważnienie BIG (Zał. nr 3)
Tabele finansowe – księgowość uproszczona (Zał. nr 4)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (Zał. nr 5) – jeśli dotyczy
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Zał. nr 6) – jeśli dotyczy
Wniosek o udzielenie pomocy de minimis (Zał. nr 6a) – jeśli dotyczy

Pobierz komplet dokumentów. (zip)

 

Pozostałe dokumenty wg Listy wymaganych dokumentów i formularzy, które należy dołączyć do wniosku. Lista znajduje się w części E wniosku o pożyczkę (na końcu – za Oświadczeniami).

 

 

Dodatkowe dokumenty:

Pobierz – Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i zobowiązaniami wobec budżetu państwa

Pobierz – Zaświadczenie o dochodach

Pobierz –  zestawienie dokumentów potrzebnych do rozliczenia pożyczki

Pobierz – Wniosek o zmianę harmonogramu spłaty

 

Sprawdź: Tabela opłat, prowizji i oprocentowania

 

Zobacz film „Jak przygotować się do rozmowy z konsultantem K-PFP?” i sprawdź, jakie informacje należy przygotować przed rozmową z konsultantem pożyczkowym: