fbpx

Pożyczkę płynnościową można przeznaczyć na wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne, w tym :

  • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
  • zobowiązania publiczno-prawne,
  • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  • zatowarowanie, półprodukty, itp.,
  • bieżące raty1  pożyczek, kredytów lub leasingu, pod warunkiem, że udzielona pożyczka, kredyt, czy leasing, a także zabezpieczające je poręczenie lub gwarancja nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej
  • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa.

Dopuszcza się sfinansowanie wyżej wymienionych niespłaconych wydatków począwszy od 01.03.2020r.

W uzasadnionych przypadkach finansowany będzie również zwrot wpłaconych zaliczek przez Klientów (m.in. branża hotelarska, restauracyjna, eventowa itd.).

 

1Bieżąca rata – rata z terminem spłaty między 01.03.2020r., a ostatnim dniem okresu wydatkowania Pożyczki.