fbpx

Pożyczka może być przeznaczona na finansowanie przedsięwzięć nakierowanych na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa m.in. poprzez finansowanie zakupu nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych.

Pożyczka jest udzielana tylko w przypadku, gdy przedsiębiorca złoży wniosek także o pożyczkę z premią z przeznaczeniem na rozwój inwestycyjny zakupionej z pożyczki nieruchomości (np. budowa hali, adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia lokalu).