fbpx

[cele pożyczki inwestycyjno-obrotowej]

  • udział wydatków na finansowanie kapitału obrotowego –max. do 50% wartości pożyczki, przy czym wydatki na część obrotową muszą być bezpośrednio związane z realizowaną inwestycją