fbpx

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy – pożyczki dla Twojej firmy.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. został utworzony w 2004 roku przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, który jest jego udziałowcem. Fundusz nie jest spółką komercyjną, a zysk przeznaczany jest na działalność statutową i podwyższanie kapitału pożyczkowego.

Celem działalności Spółki jest wspieranie powstawania i rozwoju przedsiębiorczości, oraz rozwoju ekonomii społecznej na terenie województwa kujawsko–pomorskiego, w szczególności przez ułatwianie dostępu do finansowania, szkoleń, doradztwa, infrastruktury okołobiznesowej oraz współdziałania nauki i biznesu.

Główną działalnością Spółki jest wspieranie przedsiębiorczości poprzez udzielanie pożyczek mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z województwa kujawsko-pomorskiego ze środków europejskich oraz własnych. Fundusz dociera do przedsiębiorców działających na terenie całego województwa, oferując im możliwość pozyskania źródeł finansowania na prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej.
Fundusz prowadzi też Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. Swoje miejsce znajdują tu początkujące firmy, które oprócz dużych zniżek w czynszu otrzymują w pełni wyposażone biura (meble sprzęt komputerowy). Mogą też skorzystać z opcji wynajęcia biurka w open space.

Od 2008 roku Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy działał w ramach sieci Krajowego Systemu Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw. KSU był siecią niezależnych organizacji, którym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała „specjalny znak jakości – ośrodek KSU”, świadczących usługi dla firm i osób planujących założyć działalność gospodarczą (we wrześniu 2017 r. KSU został przekształcony w Bazę Usług Rozwojowych).