Polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI

Polityka Jakości Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. opiera się na umacnianiu pozycji lidera w zakresie finansowania sektora mikro, małych i średnich firm oraz sektora ekonomii społecznej w szczególności przez ułatwianie dostępu do finansowania, szkoleń, doradztwa, infrastruktury okołobiznesowej oraz wspieranie współpracy sfery nauki i biznesu.

Cel ten chcemy osiągnąć poprzez:

  • doskonalenie procesów zachodzących w naszej firmie
  • monitorowanie jakości i skuteczności świadczonych usług
  • systematyczny rozwój systemu zarządzania oraz komunikacji wewnętrznej
  • stałe podnoszenie kompetencji i zaangażowania personelu
  • podnoszenie poziomu zaufania poprzez budowanie poprawnych relacji z przedsiębiorcami i partnerami biznesowymi
  • poszerzenie oferty o nowe produkty i usługi oraz ułatwienie dostępu do informacji o ofercie K-PFP
  • zdobycie stabilnej pozycji w zakresie działalności inkubatorów przedsiębiorczości w regionie oraz usług wspierających
  • kreowanie nowych produktów finansowych dla MŚP poprzez wsparcie pośrednie.

Przywiązujemy bardzo dużą wagę do umacniania kultury organizacyjnej, opartej na współpracy, partnerstwie, wzajemnym szacunku i pracy zespołowej. Każdy pracownik Funduszu jest odpowiedzialny za jakość pracy na własnym stanowisku i świadomy jej wpływu na zadowolenie Klientów i wyniki finansowe Funduszu.

W trosce o spełnienie oczekiwań i wymagań naszych Klientów dokonywane są przeglądy, oceny i aktualizacje systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Prezes Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. bezpośrednio uczestniczy w pracach nad osiąganiem i utrzymaniem deklarowanej jakości i jest gwarantem prawidłowego funkcjonowania przyjętego Systemu Zarządzania Jakością.

Prezes
Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o.

Toruń, dnia 05.05.2015 r.