O Funduszu

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. został utworzony w 2004 roku przez samorząd województwa, który od 2018 r. jest jego jedynym udziałowcem. Fundusz nie jest spółką komercyjną, a zysk przeznaczany jest na działalność statutową i podwyższanie kapitału pożyczkowego.

Celem działalności Spółki jest wspieranie powstawania i rozwoju przedsiębiorczości, oraz rozwoju ekonomii społecznej na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, w szczególności przez ułatwianie dostępu do finansowania, szkoleń, doradztwa, infrastruktury okołobiznesowej oraz współdziałania nauki i biznesu.

Główną działalnością Spółki jest wspieranie przedsiębiorczości poprzez udzielanie pożyczek mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z województwa kujawsko-pomorskiego ze środków europejskich oraz własnych. Fundusz dociera do przedsiębiorców działających na terenie całego województwa, oferując im możliwość pozyskania źródeł finansowania na prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej. 

Od 2008 roku Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy działa w ramach sieci Krajowego Systemu Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw. KSU to sieć niezależnych organizacji, którym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała „specjalny znak jakości – ośrodek KSU”. Świadczą one usługi dla firm i osób planujących założyć działalność gospodarczą.