Mikropożyczka

 

 

Unijna MIKROPOŻYCZKA - do 100 tys. zł
dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, działających nie dłużej niż 5 lat

  • Wysokość pożyczki: do 100 000 zł
  • Okres spłaty – do 60 m-cy
  • Oprocentowanie stałe – 2,45% - 2,85% (możliwe oprocentowanie preferencyjne 0,93%-1,85% - sprawdź obszary preferencji)
  • Możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy
  • Bez prowizji

Dla przedsiębiorstw ubiegających się o pożyczkę w KPFP, działających do 24 miesięcywykluczonych z pomocy de minimis oprocentowanie na warunkach rynkowych wynosi 5,85%.

Unijna pożyczka udzielana jest pod zabezpieczenie - sprawdź jakie są możliwe zabezpieczenia pożyczki - klik

Sprawdź

Sposób uruchomienia unijnej Mikropożyczki
Wypłata środków Pożyczki dokonywana jest w transzach lub jednorazowo, po przedstawieniu przez klienta oryginałów faktur/rachunków/innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzających dokonanie zakupów zgodnych z celem określonym w umowie pożyczki. Pełna kwota pożyczki musi zostać przeznaczona na cele zgodne z umową.
Zobacz/pobierz zestawienie dokumentów potrzebnych do rozliczenia pożyczki.


KPFP jest profesjonalną instytucją finansującą współpracującą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji projektu: Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020.